Stavím podle zásad solární asociace
Search
Close this search box.

Řešení pro podnikatelské objekty

Řešení pro podnikatelské objekty - fotovoltaika s bateriovým úložištěm. Po započtení dotace návratnost maximálně do 4 let

NOVINKA - příjem žádostí od 1.3.2024

V rámci dvou dotačních výzev pro podniky v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 5 MWp, i nad něj. Místo realizace projektů je celá Česká republika, včetně Prahy.

Vybrané důležité informace

 • Dotační výzva: Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou – alokace 3 mld. Kč
  • Příjem žádostí od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024.
 • Dotační výzva: Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp – alokace 4 mld. Kč
  • Příjem žádostí od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024.

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW

 • Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Jedná se o instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou samostatné i sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místemdo distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Podporování jsou systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Právnické a fyzické osoby, obce, města, příspěvkové organizace měst a obcí, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.
 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie  mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

 • FVE panely, střídače,
 • bateriové úložiště,
 • odborný technický dozor.
 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • budou podporovány FVE do 5MWp i nad 1MWp bez ohledu na umístění a počet předávacích míst do distribuční soustavy,
 • realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let (FVE do 5MWp), a do 5 let (FVE nad 1MWp) od vydání rozhodnutí,
 • projekt musí být realizován na území České republiky, včetně Prahy,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Poskytneme Vám veškeré služby, které jsou pro úspěšné schválení dotace potřeba. 

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy.