Stavím podle zásad solární asociace
Search
Close this search box.

Fotovoltaika pro bytové domy

Bytové domy - jak maximálně využít dotace a ušetřit

Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, včetně případného ohřevu teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu. Použití výhradně pro komerčně využívané části domu se nepřipouští. Jako nejvýhodnější a nejefektivnější se v současných legislativní podmínkách jeví spojení fotovoltaických panelů na střeše s akumulační nádrží na ohřev teplé vody. 

Dotační podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Jaké jsou základní podmínky pro poskytnutí dotace

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy.